Ubezpieczenia osobowe

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

ABC ubezpieczeń zdrowotnych

Ubezpieczenie zdrowotne to najlepszy sposób na łatwy i wygodny dostęp do nowoczesnych usług medycznych w kraju, a nawet za granicą. Ze względu na coraz większe trudności związane z dostępem do niektórych świadczeń medycznych, kwestia ochrony zdrowia naszego i naszych najbliższych powinna być sprawą priorytetową. Warto zatem dowiedzieć się o tego typu ubezpieczeniach nieco więcej, aby przekonać się o ich zaletach i móc wybrać ofertę jak najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb.

Dlaczego ubezpieczenia zdrowotne stają się niezbędne?

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację w publicznej służbie zdrowia ubezpieczeni coraz częściej korzystają z oferty prywatnych klinik i poradni. Niestety, wiąże się to z wysokimi opłatami za świadczone usługi. Pojawienie się na nowych produktów z grupy ubezpieczeń zdrowotnych jest odpowiedzią Ubezpieczycieli na zapotrzebowanie społeczne w tej dziedzinie.
Obecnie istnieje już możliwość wykupienia ubezpieczenia, które pozwoli zrekompensować koszty związane z leczeniem.

Ubezpieczenie zdrowotne jest stosunkowo nowym produktem na rynku polskim, ale coraz bardziej popularnym. Jest uzupełnieniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń medycznych. Oferuje pokrycie kosztów opieki medycznej albo zorganizowanie systemu świadczenia takiego typu pomocy w zamian za składkę ubezpieczeniową.

Gwarantuje nielimitowany dostęp do lekarzy wszystkich specjalności i nieograniczoną liczbę badań zlecanych przez lekarzy. Zapewnia pierwszą pomoc w razie nagłych zachorowań lub wypadków na miejscu zdarzenia. Zapewnia całodobową ochronę w domu, w pracy, a także na wakacjach

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostępność wszystkich usług medycznych w ponad-standardowych warunkach. Ubezpieczony ma możliwość wyboru placówki medycznej oraz wyboru lekarza specjalisty.

Ubezpieczenie zdrowotne staje się niezbędnym, ponieważ żadnemu państwu na świecie nie udało się stworzyć takiego systemu publicznej opieki zdrowotnej, który w całości zaspokajałby potrzeby społeczne!

Co należy wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie zdrowotne?

Podstawową zasadą jest wybór odpowiedniego wariantu ubezpieczenia, czyli właściwego zakresu przysługujących usług medycznych, których koszt pokrywa Ubezpieczyciel.
Dokonując wyboru ubezpieczenia zdrowotnego należy dokładnie wiedzieć, za co będziemy płacić składkę. Zakres świadczeń, które przysługują ubezpieczonemu w zamian za składkę, jest różny w zależności od Ubezpieczyciela, partnera medycznego oraz wariantu ubezpieczenia, jaki wybierzemy.

Zwykle istnieje możliwość wyboru zakresu świadczeń podstawowych, rozszerzonych (za zwiększoną opłatą) oraz kompleksowych, które obejmują pełną opiekę medyczną.
Ubezpieczenie może mieć charakter indywidualny jak i grupowy.
Można wybrać wariant rodzinny obejmujący ochroną współmałżonka i dzieci.

Nie warto też zbytnio ograniczać zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Oby nigdy nie okazało się, że wykupiona przez nas polisa nie obejmuje właśnie tego co nam się przydarzyło, a z czego zrezygnowaliśmy wykupując ubezpieczenie zdrowotne!

Zakres oferty ubezpieczeń zdrowotnych

 1. Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia;
 2. Konsultacje lekarzy różnych specjalności;
 3. Prowadzenie ciąży / opieka w okresie przedporodowym;
 4. Specjalistyczne zabiegi ambulatoryjne;
 5. Badania diagnostyczne;
 6. Chirurgia jednego dnia;
 7. Świadczenie operacyjne;
 8. Szczepienia;
 9. Stomatologia (profilaktyka, estetyka dentystyczna, leczenie zachowawcze, zabiegi chirurgiczne, ortodoncja, protetyka, implanty);
 10. Lekarskie wizyty domowe (nielimitowane);
 11. Zabiegi pielęgniarskie;
 12. Koszty leków;
 13. Środki pomocnicze (np. wózki inwalidzkie, protezy, laski, ortezy);
 14. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą;
 15. Rehabilitacja (np. krioterapia, światłoterapia, laseroterapia);
 16. Psychoterapia;
 17. Medycyna pracy.

Czynniki niezbędne przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego

Decyzja o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego powinna być przemyślana. Należy dokładnie przeanalizować swoje potrzeby w kwestii opieki medycznej, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: aktualny stan zdrowia, wiek, wykonywany zawód ...
Warto zastanowić się nad formą ubezpieczenia (indywidualną lub rodzinną).

Korzyści z wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala rozłożyć równomiernie w czasie koszty finansowania usług medycznych. Zapewnia gwarancję leczenia na bardzo wysokim poziomie - zawsze czekają na Ciebie i Twoją rodzinę: wysokiej klasy specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, profesjonalne laboratoria i uśmiech w recepcji.
Ubezpieczenie zdrowotne daje także poczucie bezpieczeństwa - w każdej chwili osoba posiadająca polisę może liczyć na szybką i fachową pomoc.
Pozwala zaoszczędzić czas i chroni przed niepotrzebnym stresem!
Ubezpieczony ma teraz szansę zadbać o swoje zdrowie w możliwie najlepszy dostępny sposób!

Większość z nas, pragnąc przyspieszyć wykonanie badania czy zabiegu medycznego gotowa jest – jeżeli mamy takie możliwości – ponieść dodatkowe koszty pieniężne w postaci nieformalnych przepływów pieniężnych do personelu służby zdrowia.
Taki jednorazowy wydatek stanowi często znaczne obciążenie domowego budżetu.
Zastąpienie go regularną i o wiele niższą składką ubezpieczeniową może stanowić atrakcyjne wyjście dla wielu rodzin, a przede wszystkim przyczyni się do wyeliminowania patologicznych zjawisk w służbie zdrowia.

A zatem, chcąc korzystać z kompleksowej opieki medycznej, nielimitowanego dostępu do lekarzy specjalistów, dostępu do najnowszych technologii w ochronie zdrowia, nieograniczonej liczby badań i konsultacji, wizyt w przychodniach bez oczekiwania i kolejki, a to wszystko w estetycznych wnętrzach i z miłą obsługą – już dziś trzeba pomyśleć o dobrze dopasowanym ubezpieczeniu zdrowotnym!

Konsultanci AMMEX służą w tej dziedzinie swoją wiedzą i doświadczeniem !!!

Dlaczego o ubezpieczeniu zdrowotnym powinien pomyśleć pracodawca?

Sukces najlepszych firm w dużej mierze zależy od zatrudnionych specjalistów, którzy generują zyski swojego pracodawcy. Dlatego nieodzownym elementem dzisiejszych pracodawców jest innowacyjny, odpowiadający potrzebom pracowników system motywacyjny, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał zatrudnianych osób.

Obserwując obecną sytuację na rynku pracy, m.in. deficyt fachowców w znaczącej ilości dziedzin, musimy szczególnie zadbać o swoich, posiadanych już pracowników. Pensja coraz częściej nie stanowi już dla nich odpowiedniego, w pełni satysfakcjonującego wynagrodzenia za osiągane wyniki. Każdy pracownik przekazując firmie swoje kwalifikacje, doświadczenie, angażując się w realizowane, powierzane zadania, oczekuje odpowiedniej gratyfikacji – nie tylko zasilenia konta bankowego!

Konieczną staje się dodatkowa forma wynagrodzenia, swoiste wyróżnienie, które sprawi, że codzienna praca poparta wyśmienitymi wynikami nabierze prestiżowego charakteru, a w dalszej perspektywie: zwiększy efektywność pracownika i zmobilizuje jego współpracowników. Odpowiednio doceniony podwładny będąc zadowolonym z warunków współpracy z firmą, nie będzie rozglądał się za lepszą posadą, a skupi się na swoim celu: pracy.

Mechanizm ten działa też w drugą stronę: inwestując w podwładnych, firmy rozbudowują swój potencjał. Chcąc nagrodzić najlepszych za ponadprzeciętne wyniki, pracodawca przekazuje jednocześnie pozostałym pracownikom komunikat: „osiągaj wyniki, a opłaci się to nie tylko firmie”. Dopinguje pracowników do doskonalenia stopnia realizacji wyznaczonych planów. Motywując, pracodawca pracuje zarówno na wynik samej firmy, ale także na satysfakcję pracownika.

Pozapłacowe formy wynagrodzenia, to jeden z podstawowych elementów innowacyjnych systemów motywacyjnych. Może nią być właśnie ubezpieczenie zdrowotne!

Ubezpieczyciele umożliwiają dostosowanie swojej oferty ubezpieczeń zdrowotnych do klientów korporacyjnych na warunkach odpowiadającym ich potrzebom.

Idź do góry strony

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

ABC ubezpieczeń turystycznych

Ubezpieczenie turystyczne to najlepszy sposób na spokojne spędzenie wolnego czasu. Zapewnienie bezpieczeństwa sobie i swoim najbliższym podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów powinno być sprawą priorytetową. Warto zatem dowiedzieć się o tego typu ubezpieczeniach nieco więcej, aby przekonać się o ich zaletach i móc wybrać ofertę jak najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb.

Dlaczego ubezpieczenia turystyczne są niezbędne?

Wyjeżdżając w podróż, będąc daleko od rodzinnego domu - "na odległych krańcach świata" - poczucie bezpieczeństwa jest nam szczególnie potrzebne. Wszak wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych odmiennych niż te, do jakich jesteśmy (w tym nasz organizm) na co dzień przyzwyczajeni.

Jedynie z dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem turystycznym można wyruszyć bez obaw na wymarzony i zasłużony wypoczynek czy też w podróż służbową!

Należy pamiętać, że wypadki zdarzają się praktycznie wszędzie: na ulicy, w samochodzie, samolocie, na plaży, na stoku narciarskim i w każdym innym miejscu, w którym możemy się znaleźć. Również choroba może nas zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Nawet niewielka porada lekarska jest w stanie mocno uszczuplić nasz portfel. Konsultacja medyczna lub hospitalizacja w obcym państwie może, w szczególnym wypadku, doprowadzić nas do bankructwa!

Czy osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia - wyruszając do jednego z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, - wystarczy, że zaopatrzy się jedynie w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

Niestety, opieka gwarantowana EKUZ jest niejednokrotnie niewystarczalna. Na podstawie EKUZ przysługują jedynie świadczenia zdrowotne w zakresie doraźnej, koniecznej opieki, jakiej nie można wykonać po transporcie do Polski.

Ponadto do uzyskania zwrotu kosztów za leki wykupione za granicą Narodowy Fundusz Zdrowia życzy sobie: oryginały wszystkich rachunków, oryginały recept wystawionych przez lekarza, dowodów zapłaty i metki z ceną z opakowań lekarstw. Akceptowane są także ich kopie. Czy w obliczu nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku będziemy pamiętać o tak błahych sprawach, jak zachowanie paragonu z apteki? Wątpliwe!

Oto rada samego Narodowego Funduszu Zdrowia: "Ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski i opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia". (źródło: Narodowego Funduszu Zdrowia)

Co należy wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Podstawową zasadą jest wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia i właściwego zakresu udzielanej przez zakład ubezpieczeń ochrony.

Przy wyjazdach do krajów Europy i basenu Morza Śródziemnego minimalną sensowną sumą ubezpieczenia jest 20000 ÷ 25000 EURO. Dzięki temu będzie nas stać na kilkudniowy pobyt w szpitalu bez strachu, że suma ubezpieczenia zbyt szybko się wyczerpie i dalsze opłaty będzie trzeba uiścić z własnej kieszeni!

Nie warto też zbytnio ograniczać zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Oby nigdy nie okazało się, że wykupiona przez nas polisa nie obejmuje właśnie tego co nam się przydarzyło, a z czego zrezygnowaliśmy wykupując ubezpieczenie turystyczne!

Zakres oferty ubezpieczeń turystycznych

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia;
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
 3. Ubezpieczenie usług typu assistance;
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobie i na rzeczy;
 5. Ubezpieczenie bagażu podróżnego;
 6. Ubezpieczenie sprzętu sportowego;
 7. Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub też wcześniejszego z niej powrotu, odwołania noclegów, anulowania biletu podróżnego;
 8. Ubezpieczenie ryzyk dodatkowych, które mogą zostać włączone do ubezpieczenia.
Idź do góry strony


Ammex Ubezpieczenia

20-358 Lublin, ul. Krasickiego 59

Kontakt Ammex

tel. (0-81) 745-50-64
kom. 0 502-458-980
tel./fax (0-81) 743-87-47
ammex@ammex-ubezpieczenia.pl

Mapka dojazdowa
Email:
Polecający:
Chcesz być powiadamiany o nowych ofertach?
Zapisz się do Newslettera.
Email:
Strona główna | Oferta | O firmie | Praca | Kontakt | Ubezpieczyciele

Strony internetowe: projekt i wykonanie (2007 r.) LabSQL.pl

Odwiedziło nas już: 386 osób